Tietoturva ja yksityisyys inlisolissa

Me inlisolilla otamme turvallisuuden ja yksityisyyden turvaamisen erittäin vakavasti. Käytämme suuren osan rajallisesta budjetistamme ja paljon ajastamme turvalliseen tietojenkäsittelyyn ja hallintaan. Terveystietoihin sovelletaan EU:n yleisten tietosuoja-asetusten (EU GDPR) mukaista korkeinta tietosuojatasoa. Teemme tiivistä yhteistyötä (Valviran) sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusviraston ja (THLn) terveyden ja hyvinvointi laitoksen kanssa, jotta kaikki tärkeät asiat ovat otettu huomioon.

Valtuutus

inlisolilla on erittäin selkeä valtuutuskäsite, joka määrittää, kenellä on oikeus nähdä tiedot. Yksinkertaisesti sanottuna vain tietyllä asiakkaalla ja inlisolin nimetyillä valtuutetuilla henkilöillä on pääsy tietoihin. Teemme jokaisen asiakkaamme kanssa sopimuksen, jossa lupaamme, että tiedot on suojattu, emmekä anna kolmansille osapuolille pääsyä asiakaskohtaisiin tietoihin. Kaikkien asiakkaidemme on annettava suostumuksensa tietojen keräämiseen.

Salaus

Yksi tärkeimmistä tietoturvan näkökohdista on salaus. Tietojen salauksella varmistetaan, että asiattomat henkilöt eivät voi lukea tietoja siirron aikana. Jos joku onnistuu pääsemään tietoihin, hän ei pysty yhdistämään niitä tiettyyn asiakkaaseen.

Sijoita inlisoliin

Inlisolin kasvun kannalta on olennaista kaikkien Suomen ja EU:n turvallisuus- ja täysimääräinen noudattaminen. Toivotamme tervetulleeksi sijoittajat, jotka jakavat huolemme yksityisyydestä ja tietoturvasta. Ota meihin yhteyttä täällä, jos olet kiinnostunut yhteistyöstä kanssamme.