Inlisolia ohjaava voima

inlisol founders Amin Torabi and Aki Nummela

Iäkkään ihmisen on hyvin helppo menettää arvokkuutensa ja itsekunnioituksensa ikääntyessään. Me inlisolissa uskomme intohimoisesti siihen, että autamme ikäihmisiä pitämään kiinni näistä olennaisista luonteenpiirteistään antamalla heille mahdollisuuden elää itsenäisesti mahdollisimman pitkään”, Amin Torabi, inlisolin toinen perustaja.

Seuratessaan, kuinka hänen appensa Alan kamppaili selviytyäkseen kotona dementian varhaisvaiheessa, Amin päätti kaikin voimin ja huomattavan kokemuksensa IOTstä ja laajan tietämyksensä tekoälystä luoda ratkaisuja, joiden avulla vanhukset voivat elää itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Yhdessä pitkäaikaisen kollegansa ja terveysteknologian asiantuntijan Aki Nummelan perustivat inlisol-terveysteknologiayrityksen, jonka tavoitteena on auttaa vanhuksia elämään itsenäisesti mahdollisimman pitkään.

Alan olisi hyötynyt valtavasti inlisolin sensoreista ja älykkäästä alustasta, joka olisi ilmoittanut perheelle, jos hän ei olisi noussut sängystä koko päivänä tai jos hän olisi kaatunut. Hän olisi hyötynyt muistutuksista siitä, milloin hänen on otettava eri lääkkeensä, jotka kaikki ovat osa inlisolin integroitua ratkaisua ikääntymisen haasteiden torjumiseksi. 

”Tiesimme vuonna 2015, että oli olemassa teknisiä ratkaisuja, jotka voisivat auttaa meitä, mutta mikään niistä ei ollut tarpeeksi pitkälle kehitetty tai siihen ei liittynyt tukea ja palveluja, jotta niistä olisi ollut paljon hyötyä”, Alanin tytär Norma sanoo.

Amin ja hänen vaimonsa Norma olivat hyvin huolissaan Alanin tasapaino-ongelmista ja olivat huolissaan hänen kyvystään huolehtia itsestään. Alan heikkeni nopeammin kuin hänen olisi pitänyt, koska kukaan ei huomannut, ettei hän ollut syönyt kunnolla. Joinakin päivinä Alan ei yksinkertaisesti noussut sängystä lainkaan. Kun Amin ja Norma kuitenkin puhuivat Alanin kanssa puhelimessa, hän antoi vakuuttavan vaikutelman, että kaikki oli hyvin, mutta huonot syömis- ja nukkumistottumukset vaikuttivat haitallisesti hänen terveyteensä ja hyvinvointiinsa.

”Ikäihmiset menettävät usein ihmisarvonsa ja itsekunnioituksensa, kun he joutuvat laitoshoitoon. Tämä ei ole elämänlaatua niille, joiden pitäisi olla yhteiskunnan arvostetuimpia ja kunnioitetuimpia jäseniä. Haluamme muuttaa vanhusten asumispalvelut dementiaystävällisiksi paikoiksi”, sanoo Aki Nummela, inlisolin toinen perustaja.

Aki ja Amin vierailevat usein hoivakodeissa Suomessa tavatakseen asukkaita ja rakentaakseen ymmärrystä vanhusten päivittäisistä haasteista. Aki ja Amin ovat yhdistäneet yhteisen tietämyksensä teknologiasta ja terveysteknologiasta ja soveltavat sitä koko ihmiskunnan kohtaamaan ongelmaan: miten ikääntyä hyvin ja mahdollisimman turvallisesti.

inlisolilla on käynnissä pilottitutkimuksia useissa hoivakodeissa Suomessa, mutta liiketoiminnan viemiseksi seuraavalle tasolle tarvitaan kipeästi sijoittajia.

Kukaan ei halua nähdä iäkkäiden läheistensä kuihtuvan sairaalassa tai hoitokodissa, vaikka teknologia voisi auttaa heitä elämään itsenäistä ja täysipainoista elämää. Auta meitä auttamaan iäkkäitä läheisiäsi.

Tehdään arvokkaasta ikääntymisestä todellisuutta. Emme voi välttää ikääntymistä, mutta voimme kehittää teknologiaa, joka muuttaa ikääntymistapojamme.

Kaikki, jotka haluavat olla mukana, ottakaa meihin yhteyttä täällä.