inlisol-pilottiprojektit

inlisol toteuttaa elokuussa alkavaa kolme pilottiprojektia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa kohteissa ja palvelee ihmisiä, joilla on hyvin toisistaan poikkeavia tarpeita.

inlisol-pilot-product

Käyttäjien monimuotoisuus

Kolme hyvin erilaista kohdetta, kymmenen ihmistä hyvin monimuotoisilla tarpeilla:

Yksi pilottihanke toteutetaan kuntoutuskodissa, jossa ihmiset viipyvät yleensä yhdestä kahdeksaan viikkoon ja palaavat sitten kotiin. Kuntoutuskodissa sairaanhoitaja on paikalla ympäri vuorokauden.

Toinen projekti on ikäihmisille suunnitellussa kerrostalossa, jossa vanhukset asuvat omissa asunnoissaan, jossa sairaanhoitaja käy kerran päivässä. Asukkaat ovat yksin yöllä omassa kodissaan, jonka vuoksi huolena on liikkuvuuden ja muistisairauksien mukana tuomat ongelmat.

Kolmas projekti on toiminnallisessa hoitokodissa, jonka asukkailla on haasteita ylläpitää ja selviytyä arjen askareista. Valituilla asukkailla on haasteita muistin, päivärutiinien ja liikkuvuuden kanssa. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden.

Lean Startup

Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaamme kanssa ja olemme yhteydessä hoitohenkilökuntaan tuotekehityksen varhaisessa vaiheessa, jotta inlisol-ratkaisu voidaan validoida mahdollisemman nopeasti ja tehokkaasti. Lean Startup -menetelmän mukaisesti teemme pilottitutkimuksia tuotteen kehitysvaiheessa hyvin varhaisessa vaiheessa. Olemmekin jo ehtineet keskustelemaan yli sadan terveydenhuoltoalan ammattilaisen kanssa, jonka perusteella olemme valmistelleet pilotti tuotteemme.