Inlisol-pilotti on käynnissä: Kognitiivisen ja fysiologisen hoidon tukeminen

Inlisolissa edistytään järjestelmässä, jolla vanhuksia ja vammaisia hoidetaan heidän asuinympäristössään. Inlisolin tiimi kerää ja tuottaa tietoa kognitiivisen ja fysiologisen hoidon tueksi tavoitteena tukea itsenäistä elämää mahdollisimman pitkään. Pilottihankkeen kehittäminen ja validointi on aloitettu erinomaisen hoidon varmistamiseksi asetettujen hypoteesien pohjalta, mukaan lukien aktiivisuuden ja elintoimintojen seuranta ja niihin liittyvät hälytykset. Kumulatiivinen data-analyysi on johdonmukainen koko prosessin ajan, jotta voidaan varmistaa, että pilottihanke toimii odotusten mukaisesti.

Inlisolissa järjestelmän käytettävyys on ensisijainen huolenaihe myös pilottikehityksessä. Hoito-ohjelman on sovelluttava käytettäväksi erilaisissa ympäristöissä ja useiden eri odotusten vallitessa, minkä vuoksi tiimimme on sitoutunut jatkuvaan tuotekehitykseen yhdessä asiakkaiden kanssa. Myös käyttäjäkokemus on merkittävä: pyrimme vaalimaan luottamuksellista suhdetta tuotteen ja asiakkaan välillä. Janita ja Laura, inlisolin työntekijä yhdessä asiakkaan kanssa, huolehtivat sovituista ominaisuuksista ja varmistavat niiden luotettavuuden.