Hyvää kansallista vanhustenviikkoa

Hyvää kansallista vanhustenviikkoa

Teemana on ”Yhdessä luonnossa on jokaisen oikeus” (2.10-9.10).

Suomessa yli 65-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan 250 000:lla seuraavan 30 vuoden aikana. Väestön ikääntymisen myötä vanhusten hoivapalvelujen tarve kasvaa, mikä yhdessä hoitajapulan kanssa asettaa haasteita kansallisen hoitotakuun ylläpitämiselle.

Inlisol-tuotepalvelu tarjoaa tietoa kognitiivisen ja fyysisen heikkenemisen varhaisten merkkien havaitsemiseksi. Säännöllisen ulkoilun tiedetään edistävän terveen mielen ja fyysisen kunnon ylläpitämistä.

Pysytään yhdessä aktiivisina ja iloisina!