Esittelyssä inlisolin nevonantaja lautakunta

Me inlisolissa hyödymme suuresti neuvonantaja lautakuntamme jäsenten kokemuksesta ja tietämyksestä. Neuvonantaja lautakunnan jäsenillä on syvällinen tietämys ja ymmärrys vanhustenhoidon uusimmista suuntauksista ja kehityksestä. He tarjoavat meille puolueettomia näkemyksiä kolmannen osapuolen näkökulmasta, minkä vuoksi meidän on erittäin hyödyllistä tutkia heidän kanssaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia inlisolille. inlisolin neuvonantaja lautakunnan jäseniä yhdistää yhteinen kiinnostus vanhustenhoitoon. Työskentelemme yhdessä kestävän liiketoimintasuunnitelman parissa, jotta ihmiset ympäri maailmaa voivat hyötyä inlisolin huippuluokan tuotteista ja uusimmasta teknologiasta.

inlisolin neuvonantaja lautakunnan jäsenet

AMIN TORABI – inlisolin perustaja

Amin on digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin erikoistunut yrittäjä ja yrityksen rakentaja. Hänellä on paljon kokemusta älykkään IoT:n ja tekoälyn hyödyntämisestä digitaalisessa ja liiketoiminnallisessa transformaatiossa. Aminilla on yli 25 vuoden kansainvälinen kokemus, hän on perustanut menestyksekkäästi start-up-yrityksiä sekä työskennellyt suurissa monikansallisissa yrityksissä, ja hän tuo inlisolille runsaasti teknologista ja digitaalista asiantuntemusta.

AKI NUMMELA – inlisolin perustaja

Akilla on yli 25 vuoden kokemus kestävästä teknologiasta ja hän on työskennellyt teknologiajohtajana suurissa monikansallisissa yrityksissä ja hän tuo inlisolille laajaa strategista asiantuntemusta. Aki on myös erikoistunut terveysteknologian tutkimukseen ja omaa laajan akateemisen sekä yhteistyökumppani verkoston.

PEKKA RAUTALA – Piet IJzer Oy:n toimitusjohtaja

Pekalla on yli 20 vuoden kansainvälinen kokemus biotieteiden ja terveydenhuollon alalta. Hän on työskennellyt kansainvälisissä terveydenhuoltoalan yrityksissä, rakentanut laajan verkoston ja kerännyt laajan tietämyksen kansainvälisestä terveydenhuoltoalasta. Pekka on erikoistunut yleisjohtamiseen, kansainväliseen markkinointiin, kuluttajatutkimukseen perustuvaan konseptointiin, brändi- ja identiteettityöhön, muutosprojekteihin,sekä uudelleenjärjestelyihin.

JUHA IMPILÄ – Myynti- ja markkinointijohtaja

Juhalla on yli 20 vuoden kokemus myynnistä ja markkinoinnista suurissa monikansallisissa yrityksissä, kuten Philips Oy:ssä ja Pfizerissa. Hänellä on vankka tietämys terveydenhuoltojärjestelmistä ja terveydenhuollosta.

HANNA HALME – Kasvuneuvoja ProHealth Growth ohjelman johtaja

Hanna on asiantuntija auttamaan terveydenhuoltoalan start-up-yrityksiä kasvamaan liiketoiminnan näkökulmasta.